ESKİ SAYILAR
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (ERÜHFD)'nin 2011 yılına kadar yayınlanmış olan sayılarının tüm içeriğine web sayfamızda yer verilmiştir. Bununla birlikte 2011 yılından sonra yayınlanan sayıların tüm içeriğine ise yayıneviyle yapılan sözleşme gereğince yer verilmemiş, sadece "içindekiler" kısmına kadar olan içeriğine yer verilmiştir.