DERGİ YÖNETİMİ
SAHİBİ
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Adına
Prof. Dr. Murat DOĞAN
 
SORUMLU MÜDÜR
Fatma İLHAN
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Fakülte Sekreteri
 
YAYIN KOMİSYONU
Prof. Dr. Murat DOĞAN
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Doç. Dr. Cengiz GÜL
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Ramazan AYDIN
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Aynur HASOĞLU
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ŞAHAN
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul YUVALI
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Arş. Gör. Emre KÖROĞLU
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
 
Arş. Gör. Mustafa UYANIK
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
 
EDİTÖRLER
Prof. Dr. Murat DOĞAN    
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
         
Yrd. Doç. Dr. Gökhan ŞAHAN
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Aynur HASOĞLU
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İdare Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hulusi AKKAŞ
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
EDİTÖR YARDIMCILARI
Arş. Gör. Emre KÖROĞLU                
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
 
Arş. Gör. Mustafa UYANIK
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Vergi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
 
DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Veysel BAŞPINAR
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Cem BAYGIN
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Enver BOZKURT
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Devletler Umumi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Erdal ONAR
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Ömer TEOMAN
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Feridun YENİSEY
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Turan YILDIRIM
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İdare Hukuku Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi