DERGİ YÖNETİMİ
SAHİBİ
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı Adına
Prof. Dr. Yunus YOLDAŞ
 
SORUMLU MÜDÜR
Serap BAŞARAN
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Fakülte Sekreteri
 
 
EDİTÖRLER
Doç. Dr. Cengiz GÜL    
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Doç. Dr. Ertuğrul YUVALI
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İş Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Doç. Dr. Burak ADIGÜZEL
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Dr. Öğr. Üyesi Şükran AKGÜN
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Usul Hukuku ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
         
EDİTÖR YARDIMCILARI
Arş. Gör. Dr. Mustafa UYANIK
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mali Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
 
Arş. Gör. Harun Mirsad GÜNDAY            
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı 
 
Arş. Gör. Ayşe KARAKİMSELİ SEZGİN
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
 
Arş. Gör. Merve ÇAĞLAK MELEZ
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku
Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
 
Arş.Gör. Şüheda Nur APAYDIN
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İslam Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
 
Arş. Gör. Muhammed Esat EMEK
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
 
Arş. Gör. Numan DOĞAN
Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Elemanı
 
DANIŞMA KURULU
 
Prof. Dr. Cem BAYGIN
Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Enver BOZKURT
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Devletler Umumi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Erdal ONAR
Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Anayasa Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Selçuk ÖZTEK
Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Ömer TEOMAN
İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Mehmet ÜNAL
Başkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Feridun YENİSEY
Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
 
Prof. Dr. Turan YILDIRIM
Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi
İdare Hukuku Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi