Fakülte Dergimizin Yeni Sayısı (YIL 2017 - CİLT 12 - SAYI 1) Çıktı.

Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakütesi Dergisi (ERÜHFD)'nin yeni sayısı (YIL 2017 - CİLT 12 - SAYI 1) yayınlanmış olup, derginin içeriğine "Yeni Sayı" linkinden ulaşılabilir.